Lions Club Bratislava PRESSBURG

Menu

LIONS CLUB BRATISLAVA PRESSBURG

Viera v dôstojnosť svojho konania je preukazovaná činorodou aktivitou, pod vlajkami Lionskeho hnutia. Naše aktivity sú v prvom rade smerované k činnostiam, pomocou ktorých získané financie nám umožňujú pomáhať. Pomáhame ľuďom, ktorí sa nie svojou vlastnou vinou ocitli v situácii, kde sú odkázaní na pomoc iných.

Hlucho slepá americká spisovateľka Helena Keller už v roku 1925 na konvente Lions Clubs International nazvala Lionov "RYTIERMI SLEPÍCH". K nevidiacim väčšinou smerujú financie získané z našich rôznorodých aktivít.

Šesť členov z LC Bratislava Istropolis: Ján Dudáš, Peter Líška, Juraj Muncner, Jozef Fedeleš, Jozef Siklienka, Mikuláš Bokol sa vo februári 2003 rozhodlo založiť nový LC. Týmto krokom sme posilnili najväčšiu, celosvetovú, dobrovoľnú organizáciu s humanitárnym zameraním - International Lions Clubs. Založeniu klubu predchádzala spoločná práca pri výbere nových členov.

Za zvukov fanfár, na slávnostnom CHARTER NIGHT, bol dňa 26. septembra 2003 slávnostne založený LIONS CLUB BRATISLAVA PRESSBURG. Zakladateľom (Guiding Club) nášho klubu bol LC PIEŠŤANY, ktorého prezidentom bol v tom čase Ivan Kubáň. Za charter-presidenta LC Bratislava PRESSBURG bol zvolený Peter Líška.

Ani nie osem mesiacov po založení nášho klubu sme sa stali zakladajúcim klubom (Guiding Club) LIONS CLUB KREMNICA. Guiding Lions (zakladajúci Lioni) Peter Líška a Ján Dudáš.

Hlavným cieľom zakladajúcich členov Lions Clubu Bratislava PRESSBURG bolo vybudovanie Chovnej stanice s pôrodnicou pre vodiacich psov v Jakubove. Tento ciel sme splnili 21. apríla 2008, kedy sme skolaudovali dve budovy (budovu pôrodnice a budovu kotercov). Tieto stavby sme odovzdali Sekcii vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Chovná stanica je vybudovaná v Jakubove, na súkromnom pozemku pani Jarmily Viragovej, v tom čase riaditeľky Sekcie pre vodiacich psov.

Poďakovanie patrí predovšetkým členom nášho Lions Clubu Bratislava Pressburg, ich manželkám, manželom, deťom i rodičom. Zároveň patrí poďakovanie aj všetkým ich priateľom, ktorí sa akoukoľvek aktivitou pripojili k nášmu heslu "POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ". Naše poďakovanie patrí pani riaditeľke Výcvikovej škole pre vodiacich psov, Jarmile Viragovej. Súčasne ďakujeme ostatným Lions Clubom nášho Districtu 122, spolu s jeho vedením, ktorí nám držali palce, pomáhali svojim príkladom, postojom, dobrým slovom, úprimnými radami, či tichým súhlasom.

ĎAKUJEME!

V Bratislave 06.júna 2015

ČLENOVIA

LIONS CLUBU BRATISLAVA PRESSBURG